iparimarketing.hu

Szoftver segíti a XXI. századi közterületfenntartást

A QTA kifejezetten közterületfenntartási és parkfenntartási feladatokra szánt komplex térinformatikai rendszer, amely XXI. századi megoldásokkal teszi hatékonyabbá a szokásos fenntartási feladatokat. Az ExeLounge Kft.-vel közösen fejlesztett szoftver mára cégünk alappillére, a munkaszervezés legelső fázisától kezdve a teljesítési igazolások elkészítéséig. A QTA-nak köszönhetően a területet fenntartó illetékes szervezetek és az üzemeltetők is naprakész, pontos, ellenőrizhető adatokkal rendelkeznek az fenntartási és karbantartási munkákról.

 

 

 

 

 

Fiatal fák gondozása

Fiatal fák gondozása során egyedi QR kóddal azonosítjuk a fákat tányérozás esetén, locsolásnál pedig GPS koordináták rögzítésével és ultrahangos vízátfolyásmérővel tesszük átláthatóvá a munkavégzést.

Felnőtt fák ápolása

Legyen szó rendszeres gallyazásról, ifjításról, vagy kivágásról, esetleg azonnal beavatkozást igénylő viharkárról, a QTA a felnőtt fák gondozásának megszervezésében is segítséget nyújt.

Játszóterek és játszótéri eszközök karbantartása

A szigorú játszótérkarbantartási szabályoknak való megfeleléshez a QTA lehetőséget kínál a hibák bejelentésére, valamint az elvégzett karbantartások fényképes dokumentálására is.

Kutyapiszok- és hulladékgyűjtő ládák kezelése

A QTA-ban kutyapiszok- és hulladékgyűjtő ládák állapota meghatározott idő elteltével automatikusan vált, így kollégáink naprakészen követhetik az elvégzendő feladatokat.

Zöldterületek ápolása

A QTA-ban a zöldterületeken végzett ápolási feladatok is naprakészen tárolásra kerülnek. Akár kaszálásról, akár gazolásról, vagy sövénnyírásról legyen szó, az elvégzett munka eredményéről fénykép készül és tárolódik a rendszerben, amiről így bármikor kimutatás készíthető.

Illegális hulladékok kezelése

Az illegális hulladékok esetében kollégáink a várost járva bejelentést tehetnek egy újonnan felfedezett halomról, annak jellegéről és méretéről. Ha az elszállítást a döntéshozók jóváhagyják, meg is kezdődik a hulladék elszállítása, ami természetesen itt is fényképpel igazoltan történik.

Fiatal fák gondozása

 

A QTA közterület üzemeltetés támogató alkalmazás önálló modulban tartja nyilván a fiatal fákat és azok gondozási feladatait, jellemzően a tányérozást és locsolást., 

A szoftver tárolja többek közt a fiatal fák (az ültetés pillanatától jellemzően 3 éves korig) fajtáját, lokációját, ültetési idejét, garanciaidejét, valamint az eddig történt valamennyi gondozási feladatot, amelyek alapján bármikor lekérdezések, kimutatások készíthetők.

Az ültetéskor a fa köré telepített védőkeretre egy víz- és UV álló QR kódot helyezünk, ami a fa saját, egyedi azonosítója, így a növény az ültetés pillanatától kezdve egész élete során végigkísérhető a rendszerben.

Tányérozásnál a QR kód leolvasása után fénykép készíthető az elvégzett munkáról, amit a rendszer időbélyeggel és a GPS adatokkal együtt azonnal letárol.

Locsolás esetében a munkát végző autók GPS jelét a szivattyúra szerelt ultrahangos vízátfolyásmérő adataival együtt rögzíti a közterület és parküzemeltetést támogató szoftver, így kimutatásokat és teljesítési igazolást is készíthetünk az adott helyen kijuttatott víz mennyiségéről. Cégünk a Fővárosi Vízművek aranykategóriájú partnere, melynek értelmében bármelyik tűzcsapról korlátlan mennyiségű vizet vételezhetünk, ezzel időt és költségeket spórolva.

A fiatal fák állapota (Friss, Normál, Kritikus) a QTA-ban előre meghatározott időközönként automatikusan változik, így kollégáink könnyedén átlátják, mely növényekkel van teendőjük.

Felnőtt fák ápolása

 

A QTA önálló modulban tartja nyilván az ültetéstől számított 3 évnél idősebb fákat, és az azokhoz kapcsolódó gondozási feladatokat, valamint azok fajtáját, címét, törzsátmérőjét.

Az időszakos karbantartási feladatok mellett a rendszerbe felvett fákhoz szakértői vizsgálat alapján karbantartás kérést tudunk rögzíteni. Ez az illetékes fenntartónál azonnal megjelenik és a döntéshozó személy elrendelheti a karbantartást, mely lehet gallyazás, ifjítás, metszés, vágás stb.

Viharkár esetén szintén felvehető gondozási feladat, amire a rendszernek köszönhetően perceken belül lehet reagálni. Bármely típusú karbantartásnál kezelhető a zöldhulladék egyidejű elszállításának kérdése is.

A munka elvégzése után időbélyeggel és GPS koordinátákkal ellátott fénykép készül az adott fáról, amely segítségével kimutatások és teljesítési igazolás készíthető, valamint a növény összes eddigi karbantartását végig lehet követhetni.

A QTA-ban lehetőség van a fenntartó által meghatározott karbantartási keretösszeg beállítására is, amelyről így valós időben lekérdezhető diagramon látható az eddig felhasznált mennyiség.

Játszóterek és játszótéri eszközök karbantartása

 

A QTA számos egyéb funkciója mellett nyilvántartja a játszótereket, játszótéri játékokat és kutyafuttatókat is.

A szigorú magyarországi szabályozásoknak és a megrendelő kérésének megfelelő gyakorisággal a rendszerbe felvett területeken és játékokon alapos átvizsgálást végzünk, hiba észlelése esetén pedig időbélyeggel és GPS adatokkal ellátott fotó készítésével karbantartás kérhető. A hiba kijavítása után az üzemeltető ismét fényképet készít. Ennek feltöltése után a karbantartás elvégzettnek tekinthető.

A játszóterek és kutyafuttatók esetén gondozási, üzemeltetési feladatokat is ellátunk (kaszálás, kerítés javítása, tisztántartás), melyek után szintén a közterület és parküzemeltetést támogató szoftverbe feltöltött fotóval igazoljuk a feladat elvégzését.

Adott karbantartásról PDF munkalap, míg adott időszak karbantartásairól Excel táblázat generálható, így a kimutatások és teljesítési igazolások is néhány gombnyomással elkészíthetőek.

Kutyapiszok- és hulladékgyűjtő ládák kezelése

 

A QTA alkalmazás egyik modulja a közterületeken kihelyezett hulladék- és kutyapiszokgyűjtő tárolókat tartja nyilván, valamint az elvégzett üzemeltetési és a karbantartási feladatokat is.

A tárolókat a felhelyezett víz és UV álló egyedi QR kód azonosítja, melyet a gyűjtőzsák cseréjekor az üzemeltető kolléga minden alkalommal leolvas, az elvégzett munkát pedig fényképpel igazolja. Az így készített szakmai igazolás később visszakereshető, abból könnyen készíthetünk kimutatásokat és teljesítési igazolást, így a településüzemeltetés szoftveres támogatásával időt és pénzt spórolhatunk.

A megrendelő kérése és a tapasztalatok alapján a ládák a rendszerben automatikusan váltanak állapotot (Friss, Normál, Kritikus), mely alapján kollégáink akár naponta többször is ürítik azokat. Az ürítés után a hulladék azonnal elszállításra is kerül.

Adott terület vagy tároló mellett a QTA applikációt futtató eszközökről is kimutatás készíthető (mikor kezdett, mikor tartott szünetet, melyik területen tevékenykedett), így lényegesen megkönnyíti teszi az üzemeltetés munkaszervezését.

Zöldterületek ápolása

 

A QTA többek közt a zöldterületek kezelésében is segítséget nyújt, legyen szó parkokról, közterületek zöldfelületéről, vagy akár egynyári virágágyásokról.

A fenntartó által elrendelt gyakoriságú, rendszeres időközönkénti gondozási feladatok mellett egyedi karbantartás kérések is rögzíthetők a rendszerben fotó készítésével, illetve az alkalmazás által generált munkalap kitöltésével, melyet az üzemeltető a döntéshozói jóváhagyást követően azonnal elvégeznek.

A karbantartás elvégzése után kollégáink ismét fotót készítenek a területről, amellyel igazolják a munkavégzést . Az elvégzett feladatokról kimutatások, és munkalapok kérdezhetők le, illetve az időszaki elszámoláshoz teljesítési igazolás készíthető.

A közterületi üzemeltetés támogató alkalmazásban lehetőség van a fenntartó által meghatározott karbantartási keretösszeg beállítására is, amelyről így valós időben lekérdezhető diagramon látható a már felhasznált és még felhasználható összeg

Illegális hulladékok kezelése

 

A QTA illegális hulladék modulja a jogszerűtlenül kihelyezett hulladék kezelését támogatja, így azok gyorsabban és hatékonyabban, szervezetten számolhatók fel.

Az üzemeltető kolléga a területet járva, vagy bejelentés alapján azonosítja az illegális hulladékokat. Kiválasztja a hulladék fajtáját (zöldhulladék, veszélyes hulladék, építési hulladék, bútor, stb), majd miután a becsült mennyiséget is megadta, lokációhoz rögzített fotót készít róla.

A bejelentés beérkezését követően a fenntartó jóvá hagyhatja a hulladék elszállítását, ezután pedig a megadott típusnak és méretnek megfelelő járművel a kollégák a helyszínre érkezve megkezdhetik az elszállítást.

A munka elvégeztével az elszállítást végző kolléga megadja a ténylegesen felszámolt mennyiséget, majd fotót készít a tiszta területről.

A településüzemeltetés szoftveres támogatásának köszönhetően a rendszerben tárolt információk alapján lekérdezések, kimutatások és teljesítési igazolások készíthetők hulladéktípusra, dátumra, helyszínre bontva.

Hogyan működik a QTA?

A QTA egy közterületi üzemeltetés támogató alkalmazás, vagyis egy több komponensből álló, komplex rendszer, amely a fiatal és koros fák, zöldterületek, játszóterek, játszótéri játékok és a kutyapiszok- és hulladékgyűjtő ládák rendszeres üzemeltetését és időszakos karbantartását, valamint illegálisan lerakott hulladékok felszámolását támogatja. Az objektumokat térinformatikai rendszerben tárolja, azokat nyilvántartja, és támogatja a fenntartók és a velük szerződésben álló szolgáltatók napi munkáját, együttműködését és a kötelező jelentések gyors és hatékony elkészítését.

 

 

Elégedett partnereink

Fejlesztő partnerünk

Fejlesztő partnerünk az ExeLounge Kft.

Kérjen ajánlatot!

Legyen szó új zöld- és közterület kiépítéséről vagy már egy meglévő fenntartásáról, a DeerGarden-től számíthat friss ötletekre és korszerű megoldásokra.

Bejelentések

Tegyen Ön is közösségéért! Ha egy általunk gondozott területtel kapcsolatban hasznos észrevétele van, kérjük ossza meg velünk, hogy minél hamarabb foglalkozhassunk vele!