Szoftver segíti a XXI. századi közterület-fenntartást

A QTA kifejezetten közterületfenntartási és parkfenntartási feladatokra szánt komplex térinformatikai rendszer, amely XXI. századi megoldásokkal teszi hatékonyabbá a szokásos fenntartási feladatokat. Az ExeLounge Kft.-vel közösen fejlesztett szoftver mára cégünk alappillére, a munkaszervezés legelső fázisától kezdve a teljesítési igazolások elkészítéséig. A QTA-nak köszönhetően a területet fenntartó illetékes szervezetek és az üzemeltetők is naprakész, pontos, ellenőrizhető adatokkal rendelkeznek az fenntartási és karbantartási munkákról.

 

QTA modulok

Fiatal fák gondozása

Fiatal fák gondozása során egyedi QR kóddal azonosítjuk a fákat tányérozás esetén, locsolásnál pedig GPS koordináták rögzítésével és ultrahangos vízátfolyásmérővel tesszük átláthatóvá a munkavégzést.

Felnőtt fák ápolása

Legyen szó rendszeres gallyazásról, ifjításról, vagy kivágásról, esetleg azonnal beavatkozást igénylő viharkárról, a QTA a felnőtt fák gondozásának megszervezésében is segítséget nyújt.

Játszóterek és játszótéri eszközök karbantartása

A szigorú játszótérkarbantartási szabályoknak való megfeleléshez a QTA lehetőséget kínál a hibák bejelentésére, valamint az elvégzett karbantartások fényképes dokumentálására is.

Kutyapiszok- és hulladékgyűjtő ládák kezelése

A QTA-ban kutyapiszok- és hulladékgyűjtő ládák állapota meghatározott idő elteltével automatikusan vált, így kollégáink naprakészen követhetik az elvégzendő feladatokat.

Zöldterületek ápolása

A QTA-ban a zöldterületeken végzett ápolási feladatok is naprakészen tárolásra kerülnek. Akár kaszálásról, akár gazolásról, vagy sövénnyírásról legyen szó, az elvégzett munka eredményéről fénykép készül és tárolódik a rendszerben, amiről így bármikor kimutatás készíthető.

Illegális hulladékok kezelése

Az illegális hulladékok esetében kollégáink a várost járva bejelentést tehetnek egy újonnan felfedezett halomról, annak jellegéről és méretéről. Ha az elszállítást a döntéshozók jóváhagyják, meg is kezdődik a hulladék elszállítása, ami természetesen itt is fényképpel igazoltan történik.

Fiatal fák gondozása

 

A QTA közterület üzemeltetés támogató alkalmazás önálló modulban tartja nyilván a fiatal fákat és azok gondozási feladatait, jellemzően a tányérozást és locsolást., 

A szoftver tárolja többek közt a fiatal fák (az ültetés pillanatától jellemzően 3 éves korig) fajtáját, lokációját, ültetési idejét, garanciaidejét, valamint az eddig történt valamennyi gondozási feladatot, amelyek alapján bármikor lekérdezések, kimutatások készíthetők.

Az ültetéskor a fa köré telepített védőkeretre egy víz- és UV álló QR kódot helyezünk, ami a fa saját, egyedi azonosítója, így a növény az ültetés pillanatától kezdve egész élete során végigkísérhető a rendszerben.

Tányérozásnál a QR kód leolvasása után fénykép készíthető az elvégzett munkáról, amit a rendszer időbélyeggel és a GPS adatokkal együtt azonnal letárol.

Locsolás esetében a munkát végző autók GPS jelét a szivattyúra szerelt ultrahangos vízátfolyásmérő adataival együtt rögzíti a közterület és parküzemeltetést támogató szoftver, így kimutatásokat és teljesítési igazolást is készíthetünk az adott helyen kijuttatott víz mennyiségéről. Cégünk a Fővárosi Vízművek aranykategóriájú partnere, melynek értelmében bármelyik tűzcsapról korlátlan mennyiségű vizet vételezhetünk, ezzel időt és költségeket spórolva.

A fiatal fák állapota (Friss, Normál, Kritikus) a QTA-ban előre meghatározott időközönként automatikusan változik, így kollégáink könnyedén átlátják, mely növényekkel van teendőjük.

Felnőtt fák ápolása

 

A QTA önálló modulban tartja nyilván az ültetéstől számított 3 évnél idősebb fákat, és az azokhoz kapcsolódó gondozási feladatokat, valamint azok fajtáját, címét, törzsátmérőjét.

Az időszakos karbantartási feladatok mellett a rendszerbe felvett fákhoz szakértői vizsgálat alapján karbantartás kérést tudunk rögzíteni. Ez az illetékes fenntartónál azonnal megjelenik és a döntéshozó személy elrendelheti a karbantartást, mely lehet gallyazás, ifjítás, metszés, vágás stb.

Viharkár esetén szintén felvehető gondozási feladat, amire a rendszernek köszönhetően perceken belül lehet reagálni. Bármely típusú karbantartásnál kezelhető a zöldhulladék egyidejű elszállításának kérdése is.

A munka elvégzése után időbélyeggel és GPS koordinátákkal ellátott fénykép készül az adott fáról, amely segítségével kimutatások és teljesítési igazolás készíthető, valamint a növény összes eddigi karbantartását végig lehet követhetni.

A QTA-ban lehetőség van a fenntartó által meghatározott karbantartási keretösszeg beállítására is, amelyről így valós időben lekérdezhető diagramon látható az eddig felhasznált mennyiség.

Játszóterek és játszótéri eszközök karbantartása

 

A QTA számos egyéb funkciója mellett nyilvántartja a játszótereket, játszótéri játékokat és kutyafuttatókat is.

A szigorú magyarországi szabályozásoknak és a megrendelő kérésének megfelelő gyakorisággal a rendszerbe felvett területeken és játékokon alapos átvizsgálást végzünk, hiba észlelése esetén pedig időbélyeggel és GPS adatokkal ellátott fotó készítésével karbantartás kérhető. A hiba kijavítása után az üzemeltető ismét fényképet készít. Ennek feltöltése után a karbantartás elvégzettnek tekinthető.

A játszóterek és kutyafuttatók esetén gondozási, üzemeltetési feladatokat is ellátunk (kaszálás, kerítés javítása, tisztántartás), melyek után szintén a közterület és parküzemeltetést támogató szoftverbe feltöltött fotóval igazoljuk a feladat elvégzését.

Adott karbantartásról PDF munkalap, míg adott időszak karbantartásairól Excel táblázat generálható, így a kimutatások és teljesítési igazolások is néhány gombnyomással elkészíthetőek.

Kutyapiszok- és hulladékgyűjtő ládák kezelése

 

A QTA alkalmazás egyik modulja a közterületeken kihelyezett hulladék- és kutyapiszokgyűjtő tárolókat tartja nyilván, valamint az elvégzett üzemeltetési és a karbantartási feladatokat is.

A tárolókat a felhelyezett víz és UV álló egyedi QR kód azonosítja, melyet a gyűjtőzsák cseréjekor az üzemeltető kolléga minden alkalommal leolvas, az elvégzett munkát pedig fényképpel igazolja. Az így készített szakmai igazolás később visszakereshető, abból könnyen készíthetünk kimutatásokat és teljesítési igazolást, így a településüzemeltetés szoftveres támogatásával időt és pénzt spórolhatunk.

A megrendelő kérése és a tapasztalatok alapján a ládák a rendszerben automatikusan váltanak állapotot (Friss, Normál, Kritikus), mely alapján kollégáink akár naponta többször is ürítik azokat. Az ürítés után a hulladék azonnal elszállításra is kerül.

Adott terület vagy tároló mellett a QTA applikációt futtató eszközökről is kimutatás készíthető (mikor kezdett, mikor tartott szünetet, melyik területen tevékenykedett), így lényegesen megkönnyíti teszi az üzemeltetés munkaszervezését.

Zöldterületek ápolása

 

A QTA többek közt a zöldterületek kezelésében is segítséget nyújt, legyen szó parkokról, közterületek zöldfelületéről, vagy akár egynyári virágágyásokról.

A fenntartó által elrendelt gyakoriságú, rendszeres időközönkénti gondozási feladatok mellett egyedi karbantartás kérések is rögzíthetők a rendszerben fotó készítésével, illetve az alkalmazás által generált munkalap kitöltésével, amelyeket az üzemeltetők a döntéshozói jóváhagyást követően azonnal elvégeznek.

A karbantartás elvégzése után kollégáink ismét fotót készítenek a területről, amellyel igazolják a munkavégzést . Az elvégzett feladatokról kimutatások, és munkalapok kérdezhetők le, illetve az időszaki elszámoláshoz teljesítési igazolás készíthető.

A közterületi üzemeltetés támogató alkalmazásban lehetőség van a fenntartó által meghatározott karbantartási keretösszeg beállítására is, amelyről így valós időben lekérdezhető diagramon látható a már felhasznált és még felhasználható összeg.

Illegális hulladékok kezelése

 

A QTA illegális hulladék modulja a jogszerűtlenül kihelyezett hulladék kezelését támogatja, így azok gyorsabban és hatékonyabban, szervezetten számolhatók fel.

Az üzemeltető kolléga a területet járva, vagy bejelentés alapján azonosítja az illegális hulladékokat. Kiválasztja a hulladék fajtáját (zöldhulladék, veszélyes hulladék, építési hulladék, bútor, stb), majd miután a becsült mennyiséget is megadta, lokációhoz rögzített fotót készít róla.

A bejelentés beérkezését követően a fenntartó jóvá hagyhatja a hulladék elszállítását, ezután pedig a megadott típusnak és méretnek megfelelő járművel a kollégák a helyszínre érkezve megkezdhetik az elszállítást.

A munka elvégeztével az elszállítást végző kolléga megadja a ténylegesen felszámolt mennyiséget, majd fotót készít a tiszta területről.

A településüzemeltetés szoftveres támogatásának köszönhetően a rendszerben tárolt információk alapján lekérdezések, kimutatások és teljesítési igazolások készíthetők hulladéktípusra, dátumra, helyszínre bontva.

Hogyan működik a QTA?

A QTA egy közterületi üzemeltetés támogató alkalmazás, vagyis egy több komponensből álló, komplex rendszer, amely a fiatal és koros fák, zöldterületek, játszóterek, játszótéri játékok és a kutyapiszok- és hulladékgyűjtő ládák rendszeres üzemeltetését és időszakos karbantartását, valamint illegálisan lerakott hulladékok felszámolását támogatja. Az objektumokat térinformatikai rendszerben tárolja, azokat nyilvántartja, és támogatja a fenntartók és a velük szerződésben álló szolgáltatók napi munkáját, együttműködését és a kötelező jelentések gyors és hatékony elkészítését.

 

 

Elégedett partnereink

Fejlesztő partnerünk

Fejlesztő partnerünk az ExeLounge Kft.

Kérjen ajánlatot!

Legyen szó új zöld- és közterület kiépítéséről vagy már egy meglévő fenntartásáról, a DeerGarden-től számíthat friss ötletekre és korszerű megoldásokra.

Bejelentések

Tegyen Ön is közösségéért! Ha egy általunk gondozott területtel kapcsolatban hasznos észrevétele van, kérjük ossza meg velünk, hogy minél hamarabb foglalkozhassunk vele!